FW System FW System

FW System

Projekt pełnej identyfikacji wizualnej, materiałów promocyjnych oraz strony internetowej


Studium przypadku

FW System zajmuje się wypożyczaniem i sprzedażą szalunków. Firma zgłosiła się do nas z prośbą wykonania logotypu, który będzie obrazował ich energię, zapał do pracy oraz solidność w tak trudnej branży. Całość brandingu miała mieć prostą formę oraz charakterystyczną kolorystykę.

FW System tt: FW System
FW System tt: FW System

Realizacja

Po przeanalizowaniu rynku oraz wymagań klienta postawiliśmy na kolory związane z utrzymaniem bezpieczeństwa na budowie. Czarny i żółty mają mocny kontrast, przez co są łatwo zapamiętywane dla odbiorcy. Znak ma charakter typograficzny, litery nawiązują do płyt szalunkowych znajdujących się na budowie.

FW System tt: FW System
FW System tt: FW System